Βιωματικα και εκπαιδευτικα σεμιναρια

Τα σεμινάρια είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βιωματικό χαρακτήρα, με συγκεκριμένη θεματική και στόχο, και σχεδιάζονται προκειμένου να εξυπηρετούν τους συγκεκριμένους σκοπούς της εκάστοτε θεματικής. Οργανώνονται σε μικρές ομάδες και πραγματοποιούνται είτε στο γραφείο μου είτε στον χώρο των ενδιαφερόμενων στα πλαίσια αντίστοιχης συνεργασίας (ομάδες εργαζομένων σε εταιρείες ή άλλους φορείς, ομάδες επαγγελματιών υγείας κ.α.)