Συμβουλευτικη ενηλικων και εφηβων (16-18 ετων)

Τα θέματα που άπτονται της Συμβουλευτικής είναι παρόμοια με αυτά της Ψυχοθεραπείας, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισής τους διαφέρει σημαντικά. Η Συμβουλευτική επικεντρώνεται στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο κατά την παρούσα χρονική στιγμή, εστιάζει περισσότερο στη δράση και τη συμπεριφορά και είναι βραχυπρόθεσμη. Ακόμη, απευθύνεται σε ανθρώπους, που ενδεχομένως να διερωτώνται για κάποια σημαντικά θέματα της ζωής τους και διευκολύνει την εύρεση απαντήσεων σε αυτά.