Ψυχοθεραπεια ενηλικων και εφηβων (16-18 ετων)

Οι λόγοι για τους οποίους κανείς επιλέγει την ψυχοθεραπεία ποικίλλουν, όμως μπορούν να συνοψιστούν στη βελτίωση της καθημερινότητας. Ενδεικτικά θέματα που άπτονται της ψυχοθεραπείας είναι τα παρακάτω:

Συναισθηματικές δυσκολίες, όπως άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, φοβίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα, αίσθηση μοναξιάς, διαχείριση θυμού.

Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων στην οικογένεια, στον εργασιακό ή σχολικό χώρο, στις ερωτικές σχέσεις, αλλά και θέματα φύλου και σεξουαλικής ταυτότητας.

Δυσκολίες που προκύπτουν από κάποια μεγάλη αλλαγή/κρίση ζωής, όπως ένας χωρισμός, ο θάνατος, μία τραυματική εμπειρία, αλλά και χρόνια νοσήματα.

Θέματα προσωπικής ανάπτυξης όπως αυτογνωσία, χαμηλή αυτοπεποίθηση, έλλειψη νοήματος ή αίσθηση αδιεξόδου στη ζωή