Ο χρόνος ο παρών και ο χρόνος ο παρελθών

είναι ίσως και οι δύο παρόντες στον μέλλοντα χρόνο

και το παρελθόν περιέχει το μέλλον (T.S. Eliot)