Βιογραφικό

Ονομάζομαι Ζαμπία-Ιζαμπέλλα Κατωγυρίτη και είμαι ψυχολόγος, απόφοιτη του Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας και έχω ολοκληρώσει την ψυχοθεραπευτική μου εκπαίδευση στην Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας.

Έχω συνεργαστεί με ποικίλες δομές στον χώρο της ψυχικής υγείας, πραγματοποιώντας διαγνωστικές και θεραπευτικές συναντήσεις, οργανώνοντας ομάδες συζήτησης και εργοθεραπείας και παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδριών και ομαδικών συναντήσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα, εργάζομαι ιδιωτικά στη  Γλυφάδα αναλαμβάνοντας ατομική  ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική εφήβων και ενηλίκων.

Η θεραπευτική μου κατεύθυνση είναι αυτή της Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ψυχανάλυσης (Daseinsanalysis). Αυτή είναι μία υπαρξιακή προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία βασισμένη στη φιλοσοφία (Martin Heiddegger) και τη ψυχανάλυση (Sigmund Freud), αντλώντας επιρροές από την ποίηση και τη τέχνη και δίνοντας έμφαση στην ανοιχτότητα και πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η ιδιαιτερότητα της Υπαρξιακής Ψυχανάλυσης είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ένα κλινικό περιστατικό, εντάσσοντας τον σε μία κατηγορία, αλλά αναγνωρίζει και σέβεται τον πλούτο της ανθρώπινης ύπαρξης, το εύρος της οποίας δεν δύναται να καλυφθεί από ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τη Υπαρξιακή Ψυχανάλυση μία εξατομικευμένη προσέγγιση, οι συναντήσεις της οποίας αποτελούν μία  γνήσια και ζωντανή εμπειρία.

 

Περισσότερα…